Ứng dụng One Uni cho giảng viên, sinh viên
  • Quản lý cập nhật nhanh chóng thông báo tin tức mới nhất
  • Theo dõi thời khóa biểu, kết quả học tập
  • Đánh giá, xem điểm sinh viên
  • Điểm danh, thông báo, hộp thư cho giảng viên
Quét QR để tải
Link cài đặt One Uni